Prawa Pacjenta

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Każdy ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie trzeba być legalnym mieszkańcem kraju, aby korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Jednak każdy plan opieki zdrowotnej jest inny, dlatego ważne jest, aby poznać plan opieki zdrowotnej, który obejmuje Ciebie i Twoją rodzinę.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy możesz otrzymać ubezpieczenie zdrowotne z Medicare, Medicaid lub od pracodawcy. Dotyczy to wszystkich osób, łącznie z nieudokumentowanymi imigrantami i uchodźcami. Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, być może będziesz musiał pokryć część kosztów usług zdrowotnych, tzw. współpłacenie lub współubezpieczenie.

Jeśli kwalifikujesz się do Medicare i masz ograniczone środki, możesz mieć możliwość uzyskania pokrycia kosztów usług medycznych przez Medicaid. Jeśli nie kwalifikujesz się do Medicare, możesz być w stanie kupić ubezpieczenie zdrowotne poprzez Health Insurance Marketplace.

Prawo do samokontroli zdrowia

Kiedy przebywasz w szpitalu, członek zespołu medycznego może zasugerować, abyś monitorował jedną lub więcej własnych funkcji, takich jak ciśnienie krwi, tętno, poziom glukozy we krwi lub poziom tlenu we krwi. W niektórych przypadkach zespół medyczny może poprosić pacjenta o monitorowanie tych parametrów w domu.

Pacjent ma prawo do samodzielnej kontroli tych funkcji, z wyjątkiem pewnych przypadków. Na przykład, jeśli pacjent ma monitor pracy serca, a wystąpi z nim problem, może zostać poproszony o noszenie monitora dostarczonego przez szpital. Jeżeli pacjent zostanie poproszony o monitorowanie jednej z jego funkcji, ma prawo do uzyskania informacji o przyczynach monitorowania, sprzęcie, który będzie używany, oraz sposobie obsługi sprzętu.

Pacjent ma prawo do dokonania wyboru w zakresie monitorowania w oparciu o własne potrzeby i preferencje. Personel szpitala powinien uszanować twoją decyzję dotyczącą funkcji monitorowania.

prawa pacjenta

Prawo do odmowy leczenia

Jeżeli przebywając w szpitalu nie chcesz poddać się leczeniu lub chcesz przerwać leczenie, które otrzymujesz, masz prawo odmówić tego leczenia. Pacjent powinien porozmawiać z lekarzem i powiedzieć mu, jakiego leczenia chce lub nie chce.

Pacjent ma także prawo do tego, aby podczas rozmowy z lekarzem lub innym członkiem zespołu medycznego towarzyszył mu przyjaciel lub członek rodziny. Jeżeli pacjent chce odmówić leczenia, musi być zdrowy na umyśle i musi wiedzieć, że odmawia leczenia. Pacjent musi być przygotowany do zaakceptowania możliwych konsekwencji odmowy leczenia. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni (osoba poniżej 18 roku życia), musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna. W niektórych przypadkach osoba niepełnoletnia może mieć prawo do odmowy leczenia bez zgody rodzica lub opiekuna.

Prawo do zgłaszania skarg i wniosków

Jeżeli przebywasz w szpitalu i masz zastrzeżenia co do opieki nad tobą lub innymi osobami, masz prawo do złożenia skargi. Możesz mieć konkretny problem, który chciałbyś rozwiązać. Może chcieć złożyć ogólną skargę na jakość usług zdrowotnych świadczonych przez szpital lub lekarzy i pielęgniarki z personelu medycznego.

Pacjent ma prawo złożyć skargę na piśmie i poprosić o zachowanie jej w tajemnicy. Pacjent ma prawo poprosić o specjalne usługi lub sprzęt (np. specjalną dietę, tłumacza lub specjalne pomieszczenie), które są mu potrzebne ze względu na stan zdrowia lub dlatego, że jest szczególnym pacjentem.

Pacjent ma prawo do tego, aby jego prośba o usługi lub sprzęt została niezwłocznie rozpatrzona. Jeżeli prośba zostanie odrzucona, szpital ma obowiązek przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

pacjent medycyna

Prawo do leczenia

Pacjenci mają prawo do bezpiecznej i skutecznej opieki. Mają prawo być traktowani z szacunkiem i godnością oraz w bezpiecznym i czystym środowisku. Pacjenci mają prawo wiedzieć, jakie usługi opieki zdrowotnej są świadczone, jakie są wyniki tych usług i jakie są ich koszty.

Pacjenci mają również prawo oczekiwać, że ich prywatność będzie szanowana i zachowana. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz omówić swoje obawy z pracownikami służby zdrowia, poprosić o rozmowę z kimś z wyższego szczebla w zespole, skontaktować się z rzecznikiem praw pacjenta lub rzecznikiem praw pacjenta w szpitalu. Należy jednak pamiętać, że szpitale to ruchliwe miejsca, do których przychodzi i odchodzi wiele osób. Może się zdarzyć, że sprawy nie pójdą tak gładko, jak powinny.

Prawo do badań diagnostycznych

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu, to do niego należy decyzja, czy chce poddać się badaniom diagnostycznym, takim jak prześwietlenie, badanie krwi czy USG. Lekarze i inne osoby świadczące opiekę zdrowotną w zespole medycznym muszą wyjaśnić cel badania, możliwe korzyści i ryzyko oraz ewentualny dyskomfort lub ból. Pacjent ma prawo znać ryzyko i korzyści związane z badaniem, a także ma prawo do podjęcia decyzji o poddaniu się badaniu.

Prawo do informacji medycznej

Jeżeli przebywasz w szpitalu i jesteś jego pacjentem, masz prawo wiedzieć, kim są osoby świadczące usługi medyczne, jakie badania i zabiegi zalecają oraz dlaczego to robią. Pacjent ma prawo znać diagnozę, która doprowadziła do przyjęcia go do szpitala, oraz rokowania (oczekiwany wynik leczenia), jeśli pozostanie w szpitalu.

Pacjent ma prawo wiedzieć o ryzyku i korzyściach związanych z proponowanymi metodami leczenia. Pacjent ma prawo wiedzieć o wszystkich innych pracownikach służby zdrowia, którzy mogą być zaangażowani w opiekę nad nim.


Dodane przez użytkownika user9 · 03-02-22
Komentarze

Ostatnio dodane

Szybki kontakt medyczny

Szybki kontakt medyczny - jak działa?

W obecnych czasach, wraz z rozwojem nowych metod technologicznych stało się możliwe szybkie, bezproblemowe i c (...)

Dalej
Refundacja NFZ

Refundacja NFZ - kto może skorzystać?

Każdy obywatel Polski, który posiada opłacone powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz otrzymał odpowiedni doku (...)

Dalej
Profilaktyka zdrowotna

Co to jest profilaktyka zdrowotna?

Profilaktyka zdrowotna to szereg podejmowanych przez człowieka działań mających na celu ochronę swojego zdrowi (...)

Dalej