Zapisz się na newsletterZarząd spółki CM Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 1 sierpnia 2016 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu CM Cordis Sp. z o.o. nr UZ/3/2016 plan połączenia spółki CM Cordis sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki CM Cordis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.

Poradnie

Poznaj naszych lekarzy specjalistów i sprawdź kiedy przyjmują.


więcej

Wyniki on-line

Zobacz swoje wyniki on-line


więcej