Refundacja NFZ

Każdy obywatel Polski, który posiada opłacone powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz otrzymał odpowiedni dokument wystawiony przez lekarza POZ, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub położną, ma prawo do świadczeń oraz procedur z tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, których koszty w całości lub w części pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Refundacja NFZ a świadczenia zdrowotne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku, koszyk świadczeń gwarantowanych finansowany lub współfinansowany przez NFZ zawiera:

 • podstawową opiekę zdrowotną,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 • leczenie szpitalne,
 • rehabilitację leczniczą,
 • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • leczenie stomatologiczne,
 • leczenie uzdrowiskowe,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • ratownictwo medyczne,
 • opiekę paliatywną i hospicyjną,
 • świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • programy zdrowotne,
 • leki i programy lekowe.
refundacja pacjenta

Refundacja NFZ a wyroby medyczne

Ustawa o tzw. refundacji NFZ zakłada również zwrot kosztów poniesionych za "wyroby medyczne". Chodzi m. in. o wózki inwalidzkie, kołnierze lub buty ortopedyczne, pompy insulinowe, elementy stomii czy pieluchomajtki. Limit przysługujący jednemu świadczeniobiorcy jest roczny lub miesięczny w zależności od produktu. Refundowane przez NFZ wyroby, kupuje się na podstawie odpowiedniego zlecenia w sklepach medycznych lub aptekach, które posiadają umowę z Funduszem.

Refundacja NFZ a leczenie za granicą

Zgodnie z ustawą opisywaną powyżej, każdy kto posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne, ma również prawo do uzyskania zwrotu kosztów związanych z opieką zdrowotną w ramach świadczeń gwarantowanych jeśli była ona udzielona w państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warunkiem otrzymania refundacji NFZ dotyczącej transgranicznych świadczeń, jest posiadanie dokumentu będącego odpowiednim skierowaniem i/lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego oraz złożenie wniosku o zwrot w najbliższej siedzibie Funduszu lub drogą elektroniczną. Należną kwotę świadczeniobiorca otrzymuje przelewem bankowym lub przekazem pocztowym w zależności od zaznaczonej we wniosku preferencji.


Dodane przez użytkownika user9 · 31-05-22
Komentarze

Ostatnio dodane

Szybki kontakt medyczny

Szybki kontakt medyczny - jak działa?

W obecnych czasach, wraz z rozwojem nowych metod technologicznych stało się możliwe szybkie, bezproblemowe i c (...)

Dalej
Profilaktyka zdrowotna

Co to jest profilaktyka zdrowotna?

Profilaktyka zdrowotna to szereg podejmowanych przez człowieka działań mających na celu ochronę swojego zdrowi (...)

Dalej
Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta w medycynie

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Każdy ma prawo do korzystania ze świadczeń opiek (...)

Dalej