Poradnia Kardiochirurgii i Transplantologii

Współczesna kardiochirurgia to bardzo zróżnicowana dziedzina, ale jej wspólną cechą jest stosowanie by-passów krążeniowo-oddechowych w celu zapewnienia przepływu krwi do serca podczas operacji tego narządu. Umożliwia to chirurgowi wykonanie nacięć w ścianie serca, które w przeciwnym razie uległyby rozerwaniu podczas normalnej pracy serca z własnym ukrwieniem.

Kardiochirurgia jest stosowana w leczeniu chorób serca, które nie reagują na leczenie farmakologiczne, takich jak arytmia, poważna choroba wieńcowa i wady zastawek. Nowoczesna kardiochirurgia jest wysoce specjalistyczna i jest wykonywana przez kardiochirurga na wyspecjalizowanym oddziale kardiochirurgicznym, często w ramach programu przeszczepów serca.

Zabiegi kardiochirurgiczne – na czym polegają?

Kardiochirurgia jest wykonywana u osób, u których serce jest uszkodzone lub nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu. Operacja kardiochirurgiczna jest wykonywana w celu leczenia następujących schorzeń:

  • Niewydolność serca Niewydolność serca to niezdolność serca do pompowania wystarczającej ilości krwi w organizmie. Choroba ta dotyka miliony ludzi na całym świecie.
  • Ostre zespoły wieńcowe Ostre zespoły wieńcowe to grupa schorzeń, które rozwijają się w przypadku zmniejszenia dopływu krwi do serca.
  • Choroby układu krążenia Choroby układu krążenia to schorzenia, które dotyczą serca lub naczyń krwionośnych, w tym choroba wieńcowa i choroba tętnic obwodowych. Niektóre rodzaje operacji w leczeniu chorób serca wymagają otwarcia klatki piersiowej i zatrzymania akcji serca (zatrzymanie akcji serca).
  • Inne operacje wymagają jedynie niewielkich nacięć w celu uzyskania dostępu do serca. Rodzaj operacji zależy od stanu pacjenta, ryzyka i stopnia zaawansowania choroby.
kardiochirurdzy

Niewydolność serca - diagnostyka i leczenie

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na jej przepływ. Pacjenci z niewydolnością serca mogą czuć się zmęczeni, mieć problemy z oddychaniem lub obniżoną jakość życia. Przyczyną niewydolności serca może być choroba wieńcowa, wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowy rytm serca (arytmia), choroba zastawek serca oraz inne choroby i stany.

Niewydolność serca rozpoznaje się, gdy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Stan ten jest czasem nazywany zastoinową niewydolnością serca. Niewydolność serca może wystąpić, gdy przepływ krwi przez tętnice prowadzące do serca jest zmniejszony, gdy przepływ krwi przez serce jest zmniejszony lub gdy przepływ krwi przez serce i organizm jest zmniejszony.

Niewydolność serca może wystąpić z różnych przyczyn. Na przykład niewydolność serca może być wynikiem choroby wieńcowej (zwężenie tętnic doprowadzających krew i tlen do serca), wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze), nieprawidłowego rytmu serca (arytmia), choroby zastawkowej serca oraz innych chorób lub stanów. Niewydolność serca występuje najczęściej u osób w wieku powyżej 65 lat lub cierpiących na choroby lub zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych.

Ostre zespoły wieńcowe diagnostyka i leczenie

Do ostrych zespołów wieńcowych dochodzi, gdy przepływ krwi przez tętnice wieńcowe ulega zmniejszeniu. Przepływ krwi do serca jest spowolniony lub zatrzymany, gdy tętnice wieńcowe stają się wąskie, kruche i zatkane złogami tłuszczu zwanymi blaszką miażdżycową. Nagłe zmniejszenie dopływu krwi do serca jest przyczyną zjawiska powszechnie znanego jako zawał serca.

Zawał serca ma miejsce wtedy, gdy tkanka serca obumiera, ponieważ nie otrzymała wystarczającej ilości krwi do podtrzymania życia. Zawał serca może być nagły lub występować stopniowo, często bez ostrzeżenia.

Choroby układu krążenia przyczyny leczenie

Serce i naczynia krwionośne są częścią układu krążenia, który transportuje składniki odżywcze i tlen do komórek organizmu oraz usuwa produkty przemiany materii. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko rozwoju chorób, które wpływają na naczynia krwionośne. Na ryzyko rozwoju takich chorób wpływa wiele czynników, w tym genetyka, styl życia, dieta i inne czynniki środowiskowe.

Do chorób układu krążenia, które wpływają na naczynia krwionośne, należą: miażdżyca (zwężenie tętnic spowodowane złogami tłuszczu i innymi substancjami), nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), choroba wieńcowa, zawał serca, niewydolność serca, wrodzone wady serca, zastawkowe choroby serca, zapalenie wsierdzia (zapalenie wewnętrznej powierzchni serca lub zastawek serca), choroby płuc i choroby reumatyczne serca.


Dodane przez użytkownika user9 · 30-09-21
Komentarze

Ostatnio dodane

Szybki kontakt medyczny

Szybki kontakt medyczny - jak działa?

W obecnych czasach, wraz z rozwojem nowych metod technologicznych stało się możliwe szybkie, bezproblemowe i c (...)

Dalej
Refundacja NFZ

Refundacja NFZ - kto może skorzystać?

Każdy obywatel Polski, który posiada opłacone powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz otrzymał odpowiedni doku (...)

Dalej
Profilaktyka zdrowotna

Co to jest profilaktyka zdrowotna?

Profilaktyka zdrowotna to szereg podejmowanych przez człowieka działań mających na celu ochronę swojego zdrowi (...)

Dalej
Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta w medycynie

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Każdy ma prawo do korzystania ze świadczeń opiek (...)

Dalej